НИЁЗОВА МАҲИНА ТЕШАЕВНА

Санаи ҷойгиркунии диссертатсия 06.09.2018 
Санаи ҷойгиркунии автореферат 17.09.2018 
Диссертатсия Барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология
Насаб, ном ва номи падар Ниёзова Маҳина Тешаевна
Номи диссертатсия РОҲҲОИ ИФОДАИ МУНОСИБАТҲОИ ХИЛОФӢ ДАР «ЁДДОШТҲО»- И С. АЙНӢ
Ихтисос 10.01.03 – Адабиёти халқҳои кишварҳои хориҷӣ (адабиёти тоҷик)
Шӯрои диссертатсионӣ 6D.КОА-040
Организация Институти забон ва адабиёти ба номи Абӯабдулло Рӯдакии АИ ҶТ
Диссертатсия  Санаи ҷойгиркуни 06.09.2018
Тақризи рохбари илмӣ Санаи ҷойгиркуни 06.09.2018
Қарор оид ба таъйин намудани комисс.экспертӣ Санаи ҷойгиркуни 11.09.2018
Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ) Санаи ҷойгиркуни 17.09.2018
Қарор дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия Санаи ҷойгиркуни 17.09.2018
Эълон дар пайкараи ВАК РТ Санаи ҷойгиркуни 17.09.2018
Хулосаи институт Санаи ҷойгиркуни 18.09.2018
Ризоияти муқарризи расмии якум Санаи ҷойгиркуни 19.11.2018
Ризоияти муқарризи расмии дуюм Санаи ҷойгиркуни 19.11.2018
Ризоияти муассисаи тақриздиҳанда Санаи ҷойгиркуни 19.11.2018
Маълумотнома доир ба муқарризи расмии якум
Санаи ҷойгиркуни 19.11.2018
Маълумотнома доир ба муқарризи расмии дуюм Санаи ҷойгиркуни 19.11.2018
Маълумотнома доир ба муассисаи тақриздиҳанда Санаи ҷойгиркуни 03.12.2018
Тақризи муқарризи расмии якум Санаи ҷойгиркуни 19.11.2018
Тақризи муқарризи расмии дуюм Санаи ҷойгиркуни 19.11.2018
Тақризи муассисаи тақриздиҳанда Санаи ҷойгиркуни 19.11.2018
Тақриз ба автореферат 1 Санаи ҷойгиркуни 19.11.2018
Тақриз ба автореферат 2 Санаи ҷойгиркуни 19.11.2018
Тақриз ба автореферат 3 Санаи ҷойгиркуни 23.11.2018
Қарори шӯрои диссертатсионӣ Санаи ҷойгиркуни 26.12.2018
Хулосаи шӯрои диссертатсионӣ  Санаи ҷойгиркуни 26.12.2018
Суроғаи институт ш. Душанбе, 734025, кӯчаи Рудаки, 21
Телефон  (+992 37) 227-29-07, 221-70-30
Email iza_rudaki17@mail.ru
Санаи ҳимоя 20.12.2018, соати 14.00
Аудитория  Толори маҷлисӣ