РАҶАБОВА МАРЯМ САДРИДДИНОВА 

Санаи ҷойгиркунии диссертатсия 15.04.2019
Санаи ҷойгиркунии автореферат 18.03.2018 
Диссертатсия Барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология
Насаб, ном ва номи падар Раҷабова Марям Садриддинова 
Номи диссертатсия
ҶОЙГОҲИ ПОРАҲОИ МАНЗУМ ДАР РИСОЛАҲОИ МАНСУРИ ИРФОНӢ
Ихтисос 10.01.03. – Адабиёти халқҳои кишварҳои хориҷӣ (адабиёти тоҷик)
Шӯрои диссертатсионӣ 6D.КОА-040
Организация Институти забон ва адабиёти ба номи Абӯабдулло Рӯдакии АИ ҶТ
Диссертатсия  Санаи ҷойгиркуни 15.04.2019
Тақризи рохбари илмӣ Санаи ҷойгиркуни 15.04.2019
Хулосаи муассиса Санаи ҷойгиркуни 15.04.2019
Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ) Санаи ҷойгиркуни 28.05.2019
Хулосаи комиссиям экпертӣ
Маълумот оид ба натиҷаи асардуздӣ
Эълон дар пайкараи ВАК РТ Санаи ҷойгиркуни 29.05.2019
Қарори №1 Санаи ҷойгиркуни 02.08.2019
Ризоияти муқарризи расмии якум Санаи ҷойгиркуни 30.08.2019
Ризоияти муқарризи расмии дуюм Санаи ҷойгиркуни 30.08.2019
Ризоияти муассисаи тақриздиҳанда
Санаи ҷойгиркуни 30.08.2019
Тақризи муқарризи расмии якум
Санаи ҷойгиркуни 30.08.2019
Тақризи муқарризи расмии дуюм Санаи ҷойгиркуни 30.08.2019
Тақризи муасисаи тақриздиҳанда Санаи ҷойгиркуни 30.08.2019
Тақриз ба автореферат 1 Санаи ҷойгиркуни 30.08.2019
Тақриз ба автореферат 2 Санаи ҷойгиркуни 30.08.2019
Тақриз ба автореферат 3 Санаи ҷойгиркуни 30.08.2019
Қарори шӯрои диссертатсионӣ Санаи ҷойгиркуни 18.09.2019
Хулосаи шӯрои дисс Санаи ҷойгиркуни 18.09.2019
Протоколи ҷаласаи комисияи ҳисоб Санаи ҷойгиркуни 18.09.2019
Варақаи ҳузури Санаи ҷойгиркуни 18.09.2019
Суроғаи институт ш. Душанбе, 734025, кӯчаи Рудаки, 21
Телефон  (+992 37) 227-29-07, 221-70-30
Email iza_rudaki17@mail.ru
Санаи ҳимоя 16.09.2019 14:00
Аудитория Толори маҷлисӣ