БАЁНОВ МАҲМАДНАБӢ БАЧАҶОНОВИЧ
Санаи ҷойгиркунии диссертатсия 25.11.2019
Санаи ҷойгиркунии автореферат  
Диссертатсия Барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология
Насаб, ном ва номи падар Баёнов Маҳмаднабӣ Бачаҷонович
Номи диссертатсия
 
САҲОБИИ АСТАРОБОДӢ ВА ОСОРИ АДАБИИ Ӯ
Ихтисос
 
10.01.03 - Адабиёти халқҳои кишварҳои хориҷӣ (Адабиёти тоҷик)
Шӯрои диссертатсионӣ 6D.КОА-040
Организация Институти забон ва адабиёти ба номи Абӯабдулло Рӯдакии АИ ҶТ
Диссертатсия  Санаи ҷойгиркунӣ 25.11.2019
Тақризи рохбари илмӣ Санаи ҷойгиркунӣ 25.11.2019
Хулосаи муассиса  
Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)  
Хулосаи комиссиям экпертӣ
Маълумот оид ба натиҷаи асардуздӣ
 
Қарори №2
Эълон дар пайкараи ВАК РТ
 
Ризоияти муқарризи расмии якум  
Маълумот дар бори муқарризи расмӣ якум  
Ризоияти муқарризи расмии дуюм  
Маълумот дар бори муқарризи расмӣ дуюм  
Ризоияти муассисаи тақриздиҳанда  
Маълумот дар бораи муассисаи тақриздиҳанда  
Тақризи муқарризи расмии якум  
Тақризи муқарризи расмии дуюм  
Тақризи муасисаи тақриздиҳанда  
Тақриз ба автореферат 1  
Тақриз ба автореферат 2  
Тақриз ба автореферат 3  
Тақриз ба автореферат 4  
Қарори шӯрои диссертатсионӣ  
Хулосаи шӯрои дисс  
Протоколи ҷаласаи комисияи ҳисоб  
Варақаи ҳузури  
Суроғаи институт ш. Душанбе, 734025, кӯчаи Рудаки, 21
Телефон  (+992 37) 227-29-07, 221-70-30
Email iza_rudaki17@mail.ru
Санаи ҳимоя  
Аудитория Толори маҷлисӣ

 

RU